0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Mihail Trinta
۳
۱
Jan Briska
Finished
۱۰:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Kamil Przeczek
Finished
۰۹:۳۰
Martin Guk
۰
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zobac
۳
۲
Martin Mastera
Finished
۰۹:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۰:۰۰
Stepan Vyskocil
۳
۲
Roman Laznicka
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Vladislav Hampejs
Finished
۰۱:۳۰
Josef Grill
۰
۳
Milan Fisera
Finished
۰۹:۳۰
Josef Medek
۱
۳
Lukas Jindrak
Finished
۰۹:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Tomas Postelt
Finished
۱۰:۰۰
Martin Mastera
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۰:۳۰
Lubomir Navrat
۲
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Lukas Jindrak
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۱
Lukas Jindrak
Finished
۱۵:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۱
Jan Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Josef Vanek
۳
۲
Petr Svoboda
Finished
۱۸:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۳۰
Daniel Branny
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۵:۳۰
Vanous Jiri
۳
۱
Radomir Vavrecka
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Klimenta
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Vladislav Hampejs
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Ludek Madle
۳
۰
Miroslav Klimenta
Finished
۰۳:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۰۵:۳۰
Lubor Sulava
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۷:۰۰
Milan Fisera
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۳۰
Jan Briska
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Postelt
۳
۱
Josef Medek
Finished
۱۱:۰۰
Ladislav Janousek
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۴:۳۰
Darin Kryl
۱
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Trnka
۰
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۰:۲۹
Daniel Tuma
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۰۰
Jan Kanera
۱
۳
Tomas Prosa
Finished
۰۱:۰۰
Alesh Bayer
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۰:۰۰
Kamil Przeczek
۳
۲
Tomas Kindl
Finished
۱۰:۳۰
Milan Fisera
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۲:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Tomas Trnka
Finished
۱۶:۳۰
Milan Chalupnicek
۱
۳
Petr Serak
Finished
۲۰:۳۰
Radek Vosyka
۱
۳
Stepan Vyskocil
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Cernik
۲
۳
Miroslav Klimenta
Finished
۰۴:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۲
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۰
Milan Fisera
۰
۳
Jan Briska
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۰
Martin Guk
Finished
۰۰:۲۹
Lubomir Navrat
۳
۰
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۱
۳
Roman Laznicka
Finished
۰۰:۳۰
Vladislav Hampejs
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Klimenta
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۶:۳۲
Petr Picek
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۰۶:۳۵
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Vladislav Hampejs
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Kindl
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Kindl
۰
۰
Ondrej Kus
Cancelled
۱۰:۰۰
Ondrej Kus
۰
۰
Zbynek Pagac
Cancelled
۱۱:۰۰
Josef Medek
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۱۱:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Tomas Kindl
Finished
۱۱:۳۰
Josef Grill
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۱:۳۰
Martin Mastera
۳
۱
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Jindrak
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۲:۰۰
Lukas Jindrak
۳
۲
Josef Medek
Finished
۱۲:۳۰
Daniel Branny
۱
۳
Tomas Kindl
Finished
۱۲:۳۰
Michal Zobac
۲
۳
Radek Krcal
Finished
۱۳:۰۰
Kamil Przeczek
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۱۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Jan Briska
Finished
۱۳:۰۰
Daniel Tuma
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۳:۳۰
Zdenek Bilek
۲
۳
Jan Kanera
Finished
۱۳:۳۰
Darin Kryl
۳
۲
Ivo Palmi
Finished
۱۳:۳۰
Tomas Trnka
۳
۲
Stanislav Hudec
Finished
۱۳:۳۰
Marek Blejchar
۳
۱
Martin Stefek
Finished
۱۴:۰۰
Radek Fnukal
۱
۳
Jan Ruzicka
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۴:۰۰
Lukas Jindrak
۳
۰
Koubek Vojtech
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Radek Fnukal
Finished
۱۴:۳۰
Ivo Palmi
۰
۳
Marek Blejchar
Finished
۱۴:۳۰
Jan Kanera
۳
۲
Lukas Jindrak
Finished
۱۴:۳۰
Martin Stefek
۰
۳
Darin Kryl
Finished
۱۵:۰۰
Josef Belovsky
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۱۵:۰۰
Jan Ruzicka
۳
۰
Tomas Trnka
Finished
۱۵:۰۰
Koubek Vojtech
۲
۳
Zdenek Bilek
Finished
۱۵:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۲
Josef Belovsky
Finished
۱۶:۰۰
Ivo Palmi
۳
۱
Martin Stefek
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۱۶:۰۰
Ivo Palmi
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Jindrak
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۱۶:۳۳
Marek Blejchar
۳
۱
Darin Kryl
Finished
۱۷:۰۰
Josef Belovsky
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۷:۰۰
Jan Ruzicka
۳
۱
Radek Fnukal
Finished
۱۷:۰۰
Jan Kanera
۳
۱
Zdenek Bilek
Finished
۱۷:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۰
Dalibor Kolek
Finished
۱۷:۳۰
Radek Vranca
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۱۷:۳۰
Tibor Kolenic
۳
۲
Miroslav Barta
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Svec
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۷:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Radomir Vidlicka
Finished
۱۸:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۱۸:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۸:۰۰
Petr Serak
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۸:۳۰
Jan Kabelka
۳
۲
Josef Vanek
Finished
۱۸:۳۰
Dalibor Kolek
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۸:۳۰
Miroslav Barta
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۱۸:۳۰
Milan Chalupnicek
۰
۳
Jiri Svec
Finished
۱۹:۰۰
Radomir Vidlicka
۱
۳
Patrik Jokiel
Finished
۱۹:۰۰
Trojan Frantisek
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۹:۰۰
Petr Svoboda
۰
۳
Radek Vranca
Finished
۱۹:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۲
Havel Ladislav
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۹:۳۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Petr Jochym
Finished
۱۹:۳۰
Radek Vranca
۱
۳
Josef Vanek
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Barta
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۲۰:۰۰
Jan Kabelka
۳
۰
Petr Svoboda
Finished
۲۰:۰۰
Petr Serak
۱
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۲۰:۰۰
Dalibor Kolek
۱
۳
Radomir Vidlicka
Finished
۲۰:۰۰
Radek Vranca
۳
۰
Petr Svoboda
Finished
۲۰:۳۰
Havel Ladislav
۳
۱
Trojan Frantisek
Finished
۲۰:۳۰
Petr Jochym
۳
۲
Dalibor Kolek
Finished
۲۰:۳۰
Jan Kabelka
۳
۰
Josef Vanek
Finished
۲۱:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۱
Radomir Vidlicka
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Svec
۲
۲
Milan Smesny
inprogress
۲۱:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Miroslav Barta
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Plachy Jiri
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Josef Pelikan
-
-
Lubor Sulava
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Miroslav Dvorak
-
-
Miroslav Cyrus
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Kamil Kleprlik
-
-
Frantisek Chaloupka
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Petr Kalias
-
-
Jan Krupnik
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Daniel Kouble
-
-
Daniel Tuma
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Jan Kabelka
-
-
Petr Svec
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Trojan Frantisek
-
-
Lukas Krok
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Europe
TT Elite Series
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۵:۳۰
Bernacki Lukasz
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۱۰
Michal Minda
۲
۳
Maciej Sinicki
Finished
۰۰:۲۰
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۰:۴۵
Grzegorz Adamiak
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Dawid Kotwica
۳
۲
Szymon Skop
Finished
۱۵:۰۰
Petas Kacper
۰
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۱۵
Robert Szymik
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۵۰
Robert Szymik
۳
۱
Bernacki Lukasz
Finished
۰۲:۲۰
Perzynski Przemyslaw
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۷:۳۰
Grzegorz Adamiak
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۵:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۵
Piotr Staniszewski
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۰۵
Petas Kacper
۳
۱
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۰۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۹:۳۵
Artur Daniel
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۹:۵۵
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۲:۰۵
Gielazyn Mateusz
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۲:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۴۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Tomasz Lojtek
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۱۳:۱۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۴:۳۵
Michal Minda
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۱۵:۲۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۵۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Bernacki Lukasz
Finished
۰۰:۰۰
Gielazyn Mateusz
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۲۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۸:۲۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۹:۱۰
Michal Minda
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۰:۰۰
Adrian Eliasz
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۰:۲۵
Petas Kacper
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Piotr Strus
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۱:۴۰
Petas Kacper
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۲:۲۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۱۲:۵۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۱۴:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۱۶:۱۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۴۰
Piotr Staniszewski
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۵۵
Artur Daniel
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۸:۵۰
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۱۱:۱۰
Artur Daniel
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Glanowski
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۹:۱۰
Piotr Sudol
-
-
Arkadiusz Mugowski
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Piotr Staniszewski
۲
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۲۰
Maciej Sinicki
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۰
Petas Kacper
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Robert Szymik
۳
۱
Marcin Lasota
Finished
۰۳:۱۵
Marcin Lasota
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۶:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۱۵
Michal Krzyzanowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۵
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۵۵
Maciej Sinicki
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۰۰
Perzynski Przemyslaw
۰
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۱۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Piotr Staniszewski
Finished
۰۲:۲۵
Maciej Sinicki
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۵۰
Kaczmarek Jakub
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۵۰
Perzynski Przemyslaw
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Maciej Sinicki
Finished
۰۳:۳۵
Kaczmarek Jakub
۳
۱
Bernacki Lukasz
Finished
۰۳:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Perzynski Przemyslaw
Finished
۰۳:۵۵
Piotr Staniszewski
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۰۰
Robert Szymik
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۰۵
Michal Krzyzanowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Bernacki Lukasz
۱
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۲۵
Mateusz Misiak
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۲۵
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۵
Maciej Sinicki
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۰۴:۵۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Robert Szymik
Finished
۰۴:۵۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۵
Rudomina Kamil
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Bernacki Lukasz
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۳۰
Kaczmarek Jakub
۱
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۵:۴۰
Michal Krzyzanowski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۵۵
Robert Szymik
۲
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۰۵
Perzynski Przemyslaw
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۶:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۸:۴۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۹:۱۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Tomasz Lojtek
Finished
۰۹:۴۰
Piotr Strus
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۰:۰۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۰:۴۵
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۰:۵۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۱۱:۱۵
Michal Minda
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۱:۳۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۱۲:۲۵
Jakub Glanowski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۴۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Michal Minda
Finished
۱۳:۱۰
Petas Kacper
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۳۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۳۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۱۳:۴۰
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۵۵
Artur Daniel
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۴:۱۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۴:۲۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۴:۴۵
Miroslav Sklensky
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۱۵:۰۵
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۵:۱۰
Adrian Eliasz
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۵:۳۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۵:۵۵
Seroka Szymon
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۶:۰۰
Artur Daniel
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۶:۲۰
Gielazyn Mateusz
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۲۵
Michal Minda
۳
۱
Szymon Skop
Finished
۱۶:۴۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۶:۴۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Petas Kacper
Finished
۱۶:۴۵
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۷:۰۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۷:۱۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Michal Minda
Finished
۱۷:۲۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۳۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Szymon Skop
Finished
۱۷:۵۰
Artur Daniel
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Glanowski
۳
۱
Gielazyn Mateusz
Finished
۱۸:۰۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Michal Minda
Finished
۱۸:۱۵
Miroslav Sklensky
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۲۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۸:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۱۸:۳۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۸:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۸:۴۵
Szymon Skop
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۹:۰۰
Petas Kacper
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۰۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۱۹:۲۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۹:۳۰
Gielazyn Mateusz
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۹:۳۵
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۱۹:۴۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۹:۵۵
Jaroslaw Rolak
۳
۰
Szymon Skop
Finished
۲۰:۱۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۲۰:۱۵
Linek Adam
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۲۰:۲۰
Perzynski Przemyslaw
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۲۰:۴۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۲۰:۴۵
Petas Kacper
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۲۱:۰۵
Mateusz Misiak
۲
۱
Piotr Sudol
inprogress
۲۱:۱۰
Bernacki Lukasz
۲
۲
Adam Kasperski
inprogress
۲۱:۱۰
Seroka Szymon
-
-
Michal Krzyzanowski
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Mariusz Koczyba
-
-
Jakub Michalski
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Linek Adam
-
-
Adrian Eliasz
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Perzynski Przemyslaw
-
-
Petas Kacper
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Michal Krzyzanowski
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Jakub Michalski
-
-
Blazej Szczepanek
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Mateusz Misiak
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Russia
Liga Pro
Evgeny Grishaev
۳
۲
Anton Yudin
Finished
۱۶:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۰:۴۵
Vadim Batalov
۱
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Lanovenko
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Timur Molchanov
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۱۴:۳۰
Eduard Golovachev
۲
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۷:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Alexey Uvarov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۱۵
Rustam Bedretdinov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Muslikov
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Burov
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۱۰:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Kutuzov
۱
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۲۰
Denisov Alexey
۳
۰
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۲:۱۵
Denisov Alexey
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Mameka
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Uvarov
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۴۵
Aleksei Konobeev
۳
۱
Gennadiy Nevezhin
Finished
۰۸:۱۵
Sergey Burov
۱
۳
Igor Kovalev
Finished
۰۸:۳۰
Alexandr Kononenko
۳
۰
Vladimir Klimentev
Finished
۰۸:۴۵
Suntsov Artem
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۹:۰۰
Gennadiy Nevezhin
۳
۱
Alexandr Kononenko
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Golovachev
۲
۳
Egor Markelov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Kovalev
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Shmakov
۳
۱
Sergey Burov
Finished
۱۰:۰۰
Aleksei Konobeev
۳
۲
Alexandr Kononenko
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Lanin
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۳۰
Gennadiy Nevezhin
۳
۲
Vladimir Klimentev
Finished
۱۰:۴۵
Igor Kovalev
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۱:۰۰
Stepanov Anton
۲
۳
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۲:۰۰
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Anatoly Batalov
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Kasatkin
۱
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۲:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۲
Shkurko Arte
Finished
۱۲:۳۰
Timur Molchanov
۳
۲
Ivan Afanasiyev
Finished
۱۲:۳۰
Maksim Sorokin
۱
۳
Vadim Batalov
Finished
۱۲:۴۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۳:۰۰
Polyakov Petr
۱
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Merezhko
۳
۲
Murzakmatov Ernist
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۲
Maksim Sorokin
Finished
۱۳:۱۵
Shkurko Arte
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Georgievich Evlampiev
۰
۰
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۳:۴۵
Mikhail Reznikov
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۴:۰۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Maksim Sorokin
Finished
۱۴:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۲
Nikita Lyfenko
Finished
۱۴:۳۰
Anatoly Batalov
۰
۳
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۱۴:۴۵
Shkurko Arte
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۱۵:۰۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۵:۰۰
Vasilii Obukhov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۶:۱۵
Evgenii Plotnikov
۳
۲
Evgeniy Danilov
Finished
۱۶:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Klimentev
۱
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۶:۳۰
Igor Minchenkov
۳
۱
Pavel Malakhov
Finished
۱۷:۰۵
Anton Yudin
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۷:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۷:۳۰
Fedor Chernoskulov
۳
۰
Evgeny Grishaev
Finished
۱۷:۴۵
Valeriy Zanev
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۸:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۱۸:۰۰
Damir Bedretdinov
۳
۲
Vladimir Klimentev
Finished
۱۸:۰۰
Evgeny Grishaev
۱
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۸:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۸:۳۰
Evgeniy Danilov
۳
۲
Valeriy Zanev
Finished
۱۹:۰۰
Polyakov Petr
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۱۹:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۲۰:۰۰
Semyon Korolev
۱
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۰۵
Eduard Golovachev
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۲۰:۱۵
Timofey Razinkov
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۲۰:۳۰
Vitaly Demchenko
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۱
۳
Denys Lebedev
Finished
۲۰:۴۵
Denis Komarov
۳
۰
Alexey Silantiev
Finished
۲۰:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Alexander Ekzhanov
Finished
۲۱:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۰
Pavel Fursov
inprogress
۲۱:۰۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۲
Denis Komarov
inprogress
۲۱:۰۵
Dmitry Petrochenko
۰
۲
Bogdan Grebenyuk
inprogress
۲۱:۱۵
Yurii Merkushin
-
-
Girevenkov Alik
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Europe
European Champions League Women
Solomiya Brateyko
۳
۱
Jiaduo Wu.
Finished
۱۰:۳۰
Natalya Prosvirnina
۱
۳
Aikaterini Toliou
Finished
۱۴:۰۰
Zdena Blaskova
۱
۳
He Li
Finished
۱۵:۵۰
Partyka Natalia
۱
۳
Isa Cok
Finished
۱۰:۵۰
Roxana Istrate
۱
۳
Georgina Pota
Finished
۱۱:۳۰
Eunchae Ji
۱
۳
Madarasz Dora
Finished
۱۲:۰۰
Linda Zaderova
۲
۳
Nolwenn Fort
Finished
۱۶:۱۰
World
TT-CUP
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Gustav Lomsky
۲
۳
Marek Teiml
Finished
۰۰:۲۰
Marek Fabini
۱
۳
David Bochnak
Finished
۰۰:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۲
Matachowski Bartosz
Finished
۰۰:۳۰
Marek Teiml
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۰۰:۵۰
Filip Nemec
۳
۱
Matej Beran
Finished
۰۰:۵۵
Bartlomiej Molka
۳
۱
Matachowski Bartosz
Finished
۰۱:۰۰
Vlastimil Kocvara
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۱:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Matej Beran
Finished
۰۱:۲۵
Bardon Piotr
۳
۰
Jakub Nowak
Finished
۰۱:۳۰
David Bochnak
۳
۰
Marek Fabini
Finished
۰۱:۵۵
Krzysztof Gola
۲
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۲:۳۰
Pawel Chochol
۰
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۳۰
Pawel Chochol
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۰
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۰۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۸:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Piotr Krukar
Finished
۰۹:۰۰
Emil Nowak
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۰
Francisco Cascales
۰
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۰۹:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۲
Urban Roman
Finished
۰۹:۵۰
Milosz Kukawka
۰
۳
Piotr Krukar
Finished
۱۰:۰۰
Petr Vodal
۱
۳
Martin Vodnansky
Finished
۱۰:۲۰
Andrei Knazik
۰
۳
Roman Pokorny
Finished
۱۰:۲۵
Valois Kayque
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۰:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۳
۱
Martin Vodnansky
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Svarch
۰
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۰:۵۵
Filip Kociuba
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۱:۰۰
Urban Roman
۳
۰
Petr Vodal
Finished
۱۱:۲۰
Andrei Knazik
۱
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۱:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۱:۳۰
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Sanchez Juan A
Finished
۱۱:۴۰
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Petr Vodal
Finished
۱۱:۵۰
Roman Pokorny
۳
۱
Ondrej Svarch
Finished
۱۱:۵۵
Valois Kayque
۱
۳
Piotr Krukar
Finished
۱۲:۰۰
Martin Vodnansky
۳
۲
Urban Roman
Finished
۱۲:۲۰
Andrei Knazik
۳
۱
Ondrej Svarch
Finished
۱۲:۲۵
Filip Kociuba
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۰
Urban Roman
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۱۲:۵۰
Jakub Dvorak
۲
۳
Roman Pokorny
Finished
۱۲:۵۵
Milosz Kukawka
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۳:۰۰
Francisco Cascales
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۱۳:۱۰
Tomas Cerveny Jr.
۲
۳
Martin Vodnansky
Finished
۱۳:۲۰
Andrei Knazik
۲
۳
Ondrej Svarch
Finished
۱۳:۲۵
Filip Kociuba
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۳:۳۰
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Francisco Cascales
Finished
۱۳:۴۰
Adam Kosacky
۲
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۱۳:۵۰
Roman Pokorny
۳
۲
Jakub Dvorak
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Krukar
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۰۰
Sanchez Juan A
۱
۳
Guillermo Sanchez
Finished
۱۴:۱۰
Adam Rek
۳
۰
Sebl Jachym
Finished
۱۴:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۴:۲۵
Milosz Kukawka
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۴:۳۰
Adam Kosacky
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۱۴:۵۰
Martin Sulc
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۴:۵۵
Valois Kayque
۲
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۰۰
Guillermo Sanchez
۰
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۵:۱۰
Muhlhauser Zdenek
۰
۳
Adam Rek
Finished
۱۵:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۱۵:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Piotr Krukar
Finished
۱۵:۳۰
Fabian Sikora
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۱۵:۳۵
Adam Kosacky
۳
۱
Adam Rek
Finished
۱۵:۵۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۱۵:۵۵
Filip Kociuba
۲
۳
Emil Nowak
Finished
۱۶:۰۰
Denys Kovtanyuk
۲
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۶:۰۵
Sebl Jachym
۱
۳
Muhlhauser Zdenek
Finished
۱۶:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۱۶:۲۵
Valois Kayque
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۶:۳۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۱۶:۳۵
Marek Kulisek
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۶:۵۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Piotr Krukar
Finished
۱۷:۰۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۷:۰۰
Fabian Sikora
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۱۷:۰۵
Adam Rek
۳
۱
Adam Kosacky
Finished
۱۷:۲۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Kadavy Ondrej
Finished
۱۷:۲۵
Karol Guzy
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۱۷:۳۵
Martin Plihal
۳
۱
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۷:۵۰
Marek Kulisek
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۱۷:۵۵
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۸:۰۵
Jaroslav Brynych
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۸:۲۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Jan Hendrych
Finished
۱۸:۲۵
Fabian Sikora
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۸:۳۵
Daljus Kregzde
۱
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۱۸:۴۵
Martin Plihal
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۸:۵۰
Adam Rek
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۸:۵۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۹:۰۵
Dmitri Kuznetsov
۰
۳
Philip Kharchenko
Finished
۱۹:۱۵
Dohnal Jaroslav
۰
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۹:۲۰
Ruzicka Josef
۰
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۹:۲۵
Piotr Odelski
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۱۹:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۱۹:۳۵
Daljus Kregzde
۲
۳
Philip Kharchenko
Finished
۱۹:۴۵
Martin Plihal
۰
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۹:۵۰
Jan Hendrych
۳
۱
Adam Rek
Finished
۱۹:۵۵
Stepien Marcin
۰
۳
Piotr Odelski
Finished
۲۰:۰۰
Fabian Sikora
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۲۰:۰۵
Dmitri Krasnov
۲
۳
Dmitri Kuznetsov
Finished
۲۰:۱۵
Svoboda Vladimir
۰
۳
Dohnal Jaroslav
Finished
۲۰:۲۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Adam Rek
Finished
۲۰:۲۵
Jakub Nowak
۳
۰
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۳۰
Denys Kovtanyuk
۳
۱
Karol Guzy
Finished
۲۰:۳۵
Daljus Kregzde
۰
۳
Dmitri Kuznetsov
Finished
۲۰:۴۵
Sochor Miroslav
۲
۲
Jan Hendrych
inprogress
۲۰:۵۵
Dohnal Jaroslav
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۲۱:۰۰
Adrian Gadawski
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۲۱:۰۵
Philip Kharchenko
۲
۰
Dmitri Krasnov
inprogress
۲۱:۱۵
Jaroslav Brynych
۰
۱
Martin Plihal
inprogress
۲۱:۲۰
Gustav Lomsky
-
-
David Nosek
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Marek Teiml
-
-
Kastner Karel
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Pasek Dominik
-
-
Jonas Kulveit
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Czech Republic
TT Star Series
Jakub Seibert
۱
۳
Boguslav Koszyk
Finished
۰۹:۳۰
Roman Rezetka
۳
۰
Martin Pytlik
Finished
۱۰:۰۵
Romualdo Manna
۱
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۰:۴۰
Alexandru Petrescu
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Seibert
۳
۱
Martin Pytlik
Finished
۱۱:۲۲
Roman Rezetka
۱
۳
Romualdo Manna
Finished
۱۱:۴۷
Alexandru Petrescu
۱
۳
Boguslav Koszyk
Finished
۱۲:۴۵
Antonin Gavlas
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۳:۱۵
Jakub Seibert
۳
۰
Romualdo Manna
Finished
۱۳:۴۵
Boguslav Koszyk
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۳:۵۵
Alexandru Petrescu
۱
۳
Martin Pytlik
Finished
۱۴:۱۵
Roman Rezetka
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۴:۳۰
Boguslav Koszyk
۳
۲
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۴:۴۵
Roman Rezetka
۰
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۵:۱۵
Boguslav Koszyk
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۵:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۱۵
Boguslav Koszyk
۲
۳
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۲۵
Dmitrij Prokopcov
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۱۷:۰۰
Belarus
Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۲
۳
Dmitrii Kulesha
Finished
۰۹:۳۰
Sergei Kurilchik
۰
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۲:۳۰
Evgenii Kozich
۳
۲
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۰۰
Evgenii Mutianko
۳
۲
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Kopchinskii
۱
۳
Sergei Kurilchik
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Kurilchik
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Mutianko
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۵:۰۰
Alexey Tsykunov
۱
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۶:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۲
Andrey Pontus
Finished
۱۷:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۲
Alexey Tsykunov
Finished
۱۸:۰۰
Alexey Tsykunov
۳
۰
Andrey Pontus
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Chernoy
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
Sergei Sapega
۰
۳
Oleg Mikhaylovskiy
Finished
۲۰:۳۰
Europe
European Champions League
Tomas Tregler
۱
۳
Koyo Kanamitsu
Finished
۱۹:۵۰
Jin Ueda
۲
۳
Filip Cipin
Finished
۲۰:۳۰
Vladislav Ursu
۳
۱
Lehel Demeter
Finished
۲۱:۳۰